Głowica BP10-5EC Philips

Głowica: rektalna dwupłaszczyznowa, typu conweks-conweks
Kompatybilna z aparatami Philips:  HD15, HD11, IU22

Rok produkcji: 
Stan: podemonstracyjna
Gwarancja: 3 miesiące